THE JUICE PLUS+ COMPANY
WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY GO FIT BY JUICE PLUS+

1.) Zakres stosowania

1.1. Korzystanie z witryny podlega warunkom korzystania z witryny Juice Plus+ www.juiceplus.com/pl/pl/disclaimer.

1.2. Poniższe warunki użytkowania regulują korzystanie ze strony www.jpgofit.com. Strona ta prowadzona jest przez spółkę The Juice Plus+® Company Europe GmbH z siedzibą w Szwajcarii (dalej zwaną Juice Plus+).

1.3. Przed przystąpieniem do korzystania ze stron Juice Plus+, prosimy o dokładne przeczytanie warunków użytkowania. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki użytkowania. Korzystanie ze strony internetowej Juice Plus+ dozwolone jest wyłącznie na podstawie tych warunków użytkowania.

2.) Odpowiedzialność

2.1. Juice Plus+ prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem witryny internetowej. Jednakże, Juice Plus+ nie gwarantuje stałej dostępności do strony internetowej, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania, mimo, że witryna tworzona jest z dużą starannością.

Roszczenia w stosunku do Juice Plus + , o ile nie dotyczą szkód osobowych , które zostały spowodowane przez użycie błędnych i / lub niepełnych informacji, zasadniczo są wykluczone, chyba że Juice Plus+ dopuściła się rażącego zaniedbania lub działała umyślnie.

2.2. Juice Plus+ zastrzega sobie możliwość modyfikacji określonych funkcjonalności na stronie internetowej, jak również zastrzega sobie prawo do zawieszenia strony, np. ze względu na czynności konserwacyjne.

2.3. Na swojej stronie internetowej Juice Plus+ stara się na bieżąco zwalczać wszelkie wirusy komputerowe, mimo tego nie jest w stanie zagwarantować ich stuprocentowej wykrywalności. Przed pobieraniem jakichkolwiek informacji użytkownik winien ze względu na własne bezpieczeństwo podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i zaopatrzyć się we właściwe skanery antywirusowe.

2.4. Juice Plus+ jako dostawca treści na stronie internetowej (zgodnie z §7 TMG – niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych) jest odpowiedzialna za “zawartość własną”, która została udostępniona na tej stronie. Należy ją odróżnić od treści pochodzących od innych dostawców w postaci linków. Juice Plus+ nie sprawdza treści tych linków i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Jeśli jednak Juice Plus+ stwierdzi lub zostanie to wskazane przez osoby trzecie, że treść innej strony internetowej lub obcego dokumentu jest niezgodna z prawem, Juice Plus+ usunie link do  takiej strony lub dokumentu.

3.) Pliki Cookies

Juice Plus+ wykorzystuje pliki Cookies podczas sesji (które są natychmiast usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz trwałe pliki Cookies, które są używane do sesji następnej. W ten sposób – anonimowo – Juice Plus+ będzie wykorzystywać zebrane dane w celu zaoferowania usług jeszcze bardziej dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas jego odwiedzin na stronie internetowej.

Pliki Cookies są używane, aby zapewnić użytkownikowi lepszą obsługę poprzez lepiej dopasowane do niego informacje oraz w celu ułatwienia dostępu do witryny i jej wykorzystania.

Co do zasady, przeglądarka użytkownika ustawiona jest domyślnie w trybie akceptowania plików Cookies. W większości przeglądarek internetowych istnieje możliwość wyłączenia plików Cookies.

4.) Rejestracja

4.1. Niektóre strony internetowe Juice Plus+ mogą być chronione hasłem. Dostęp do tych stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Juice Plus+ nie jest w żaden sposób zobligowana do dokonania rejestracji użytkownika.

W przypadku rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji oraz do informowania o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły od czasu pierwszej rejestracji (niezwłocznie przy następnym wejściu na stronę).

4.2. Za bezpieczeństwo swojego hasła odpowiedzialni są wyłącznie użytkownicy. Jego ujawnienie osobom trzecim jest zabronione. Jeżeli hasło dostało się do wiadomości osób niepowołanych, użytkownik ma obowiązek zmiany swojego hasła w trybie pilnym.

4.3. Dostęp do treści strony dostępny jest po zalogowaniu się użytkownika. Dane do logowania przyznawane są przy zakupie dowolnego produktu Juice Plus+ na okres 4 miesięcy, po tym czasie konto wygaśnie.

4.4. Dostęp przedłuży się automatycznie przy kontynuowaniu zamówienia lub zostanie nadany ponownie przy złożeniu nowego zamówienia.

4.5. Dane do logowania zostaną wysłane wraz z potwierdzeniem zamówienia, które wysłane zostanie na e-mail podany przy składaniu zamówienia.

4.6. Na stronie można zdobywać punkty i odbierać nagrody. System punktowy wygląda następująco:

a) Dziennie możesz zdobyć:

– 100 pkt. za wypicie 2 Koktajli Complete

– 100 pkt. za wzięcie Kapsułek Juice Plus+ Essentials

– 100 pkt. za wypicie wszystkich wyliczonych indywidualnie szklanek wody

b) Osobisty cel:

– 100 pkt. za ukończenie wszystkich treningów w tygodniu

4.7. Nagrody jakie możesz zdobyć to:

– 9000 pkt. Przepisy premium od dietetyka

– 18000 pkt. Shaker

– 27000 pkt. Zestaw gum do ćwiczeń

– 36000 pkt. Warsztaty kulinarne online z Moniką Mrozowską

4.8. Czasy otrzymania nagród:

a) Przepisy premium od dietetyka – nagroda będzie od razu dostępna na koncie po jej odebraniu.

b) Shaker, Zestaw gum do ćwiczeń – po odebraniu nagrody i prawidłowym przesłaniu formularza do wysyłki nagroda dotrze w ciągu od 1 do 3 tygodni.

c) Warsztaty kulinarne online z Moniką Mrozowską – o terminie warsztatów poinformujemy w oddzielnym e-mailu, gdzie znajdzie się również link do spotkania. Termin zostanie ustalony przy zebraniu się grupy osób, w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od odebrania nagrody.

5.) Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony, w tym: logo, pliki wideo, filmy, zdjęcia, teksty, nazwy handlowe i znaki towarowe są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Użytkownicy nie mogą modyfikować ani powielać żadnej własności intelektualnej lub innych treści dostępnych na stronie internetowej Juice Plus+ ani też duplikować, sprzedawać lub wykorzystywać ich do celów komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Juice Plus+.

6.) Konsekwencje niewłaściwego użytkowania

W uzasadnionych przypadkach Juice Plus+ zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień użytkownika, w szczególności w przypadku podejrzenia, że użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań. Ponadto Juice Plus+ zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do strony Juice Plus+, jeśli użytkownik narusza warunki użytkowania.

7.) Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu.

8.) Ogólne

8.1. Jeżeli poszczególne przepisy w całości lub częściowo są nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych przepisów.

8.2. Jeżeli użytkownik ma obawy co do bezpieczeństwa tej strony, ma pytania dotyczące praw autorskich lub prawa do znaków towarowych, prosimy zwrócić się do Juice Plus+ na następujący adres e-mail datenschutzbeauftragter@juiceplus.com.

8.3. Juice Plus+ zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania strony GO FIT by Juice Plus+ według własnego uznania w dowolnym momencie i po uprzednim powiadomieniu klientów.